God fremdrift – Moster VA-anlegg

I september hadde vi oppstart ved BVA sitt storprosjekt for å bedre vannforsyningen til Mosterhamn.  

I korte trekk så omhandler dette prosjektet følgende:
– Nordre Naustbakken: ca. 500 meter ny grøft for vannledninger og overvann. Oppgradering av veg og reetablering av berørte arealer.
– Sjøledninger: ca. 4000 meter vannledninger i havnebassenget mellom Spissøy, Naustbakken og Serklau.
–  Serklau: ca. 50 meter kabelgrøft og 12 meter grøft for vannledning
– Moster Skule: ca. 90 meter ny grøft for spillvannsledninger
– Skimmeland: ca. 100 meter ny grøft for vann og spillvannsledninger

Før nyttår 2020 vil vi ha fullført grøft i Naustbakken, grøft ved Serklau og Moster Skule. Og 1/3 av sjøledninger vil være ferdiglagt.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i juni 2020.  

Følg link for flere bilder:

Moster VA-Anlegg