Oppstart prosjekt ved Kuben

I forbindelse med ombygging av Kuben, skal vi fylle ut et større område mot øst slik at det blir plass til fleire parkeringsplasser.

Klikk i linken under å følg utviklingen i prosjektet:

Parkeringsplass Kuben – Bømlo