Sluttfasen av prosjekt Moster VA-anlegg

Vi er nå inne i siste fase av prosjekt Moster VA-anlegg.

Asfalt er lagt ved Nordre Naustbakken, og arbeidet med tilordning langs kanter er godt i gang.
VA-grøft ved Moster skule er ferdig utført og asfalt er lagt.
Legging av sjøledninger og VA-grøft ved Serklaugholmen er ferdigstilt.

Nå gjenstår kun ferdigstilling av VA-grøft ved Skimmeland.

Følg link for å se flere bilder fra prosjektet:

Moster VA-Anlegg