Referanser

I forbindelse med ombygging av Kuben skal vi fylle ut et større området mot øst for å få større parkeringsområde og nytt kjøremønster.  
Her har vi satt opp natursteinsmur med stein i fra Valevåg, kunde ønsket å kunne utnytte tomtearealet bedre, valget falt da på natursteinsmur mot hovedveg. Foruten muring har vi klargjort tomt for bygging av hus og tilordning av uteområdet
I korte trekk så omhandler dette prosjektet følgende: – Nordre Naustbakken: ca. 500 meter ny grøft for vannledninger og overvann. Oppgradering av veg og reetablering av berørte arealer. – Sjøledninger: ca. 4000 meter vannledninger i havnebassenget mellom Spissøy, Naustbakken og Serklau. –  Serklau: ca. 50 meter kabelgrøft og 12 meter grøft for vannledning – Moster Skule: ca. 90 meter ny grøft for spillvannsledninger – Skimmeland: ca. 100 meter ny grøft for vann og spillvannsledninger
Boligtomtprosjekt i Hatlandsåsen, Stord. Arbeid er utført i samarbeid med Steinsbø Hus. Grunnarbeidet var ferdig 2018.
Nausttomte-prosjekt i samarbeid med Røsteigen utbygging AS. I Øyjordsvika har vi utført grunnarbeidet for 8 naust, vei og kaianlegg. Prosjektet var ferdigstilt vår 2018.
Prosjekt utført i samarbeid med Norgeshus Bømlo. Grunnarbeid har bestått av masseflytting, fylling i sjø, arbeid med betongblogger, teknisk anlegg, betong- og asfaltarbeider for bygging av 2 stk rorbuer. Arbeid var ferdigstilt 2018.  
Boligtomt prosjekt utført i samarbeid med Norgeshus Bømlo. Grunnarbeidet var ferdig vår 2019
Prosjekt Langholm-marka byggefelt er utført i samarbeid med Norgeshus Bømlo Vi har utført grunnarbeid for 20 utskilte tomter, veger, teknisk anlegg, natursteinsmuring mm.  
Klæret, Svortland på Bømlo er et prosjekt utført i samarbeid med Steinsbø Hus. Vi har utført grunnarbeid for bygging av 23 leiligheter. Arbeidet vårt har inkludert: Avgraving, sprenging, planering, teknisk anlegg, klargjøring for betongarbeid, natursteinsmuring, arrondering, gartner arbeid og levering av asfalt.  
Oppdrag på Serklau, Moster. Her skulle et område på 18 000 m2 finrettes for asfaltering  
Prosjekt “bergsikring i Leirdalen” er utført i samarbeid med Bømlo Kommune. Arbeid i prosjektet bestod av: Bergsikringsarbeider, oppføring av betong- og natursteinsmurer i bergskjæring langs kunstgressbanen i Leirdalen, rehabilitering av eksisterende veg, montering av sandfanger, oppsett av gjerde og lysmaster og asfaltering. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2019