Bergsikringsarbeider i Leirdalen

Prosjekt “bergsikring i Leirdalen” er utført i samarbeid med Bømlo Kommune.

Arbeid i prosjektet bestod av:

Bergsikringsarbeider, oppføring av betong- og natursteinsmurer i bergskjæring langs kunstgressbanen i Leirdalen, rehabilitering av eksisterende veg, montering av sandfanger, oppsett av gjerde og lysmaster og asfaltering.

Prosjektet ble ferdigstilt våren 2019