Grunnarbeid boligtomt ved Espelandssjøen

Her har vi satt opp natursteinsmur med stein i fra Valevåg, kunde ønsket å kunne utnytte tomtearealet bedre, valget falt da på natursteinsmur mot hovedveg.

Foruten muring har vi klargjort tomt for bygging av hus og tilordning av uteområdet