Klæret

Klæret, Svortland på Bømlo er et prosjekt utført i samarbeid med Steinsbø Hus.

Vi har utført grunnarbeid for bygging av 23 leiligheter.

Arbeidet vårt har inkludert:
Avgraving, sprenging, planering, teknisk anlegg, klargjøring for betongarbeid, natursteinsmuring, arrondering, gartner arbeid og levering av asfalt.