Moster VA-Anlegg

I korte trekk så omhandler dette prosjektet følgende: – Nordre Naustbakken: ca. 500 meter ny grøft for vannledninger og overvann. Oppgradering av veg og reetablering av berørte arealer. – Sjøledninger: ca. 4000 meter vannledninger i havnebassenget mellom Spissøy, Naustbakken og Serklau. –  Serklau: ca. 50 meter kabelgrøft og 12 meter grøft for vannledning – Moster … Fortsett å lese Moster VA-Anlegg