Natursteinsmurer Svortland, Bømlo

Flere større og mindre murer av stein fra Valevåg, arbeid utført vinter 2020.