Naustområde Eikeland

Nausttomte-prosjekt i samarbeid med Røsteigen utbygging AS. I Øyjordsvika har vi utført grunnarbeidet for 8 naust, vei og kaianlegg.

Prosjektet var ferdigstilt vår 2018.