Rorbutomter ved Rolvsnes

Prosjekt utført i samarbeid med Norgeshus Bømlo. Grunnarbeid har bestått av masseflytting, fylling i sjø, arbeid med betongblogger, teknisk anlegg, betong- og asfaltarbeider for bygging av 2 stk rorbuer.

Arbeid var ferdigstilt 2018.